Category Archives: Uncategorized

Giải pháp sử dụng XGATE truyền thông dữ liệu TCP/IP toàn cầu

xgate - libcode

XGATE là một giải pháp phần cứng và phần mềm được thiết kế để hỗ trợ truyền thông dữ liệu TCP/IP. Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng và các thiết bị Internet of Things (IoT)