ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

” Sứ mệnh của LibCode là giúp thế hệ kỹ sư Tự động hóa trẻ Việt Nam xây dựng nền tảng vững chắc và rèn luyện các kỹ năng thế kỷ XXI để có thể tự tin phát triển sự nghiệp bản thân trong thời đại hội nhập quốc tế “

 

Khóa học PLC Siemens

 1. Kiểu dữ liệu Bit, Byte, Word, Dword và chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu.
 2. Phân biệt giữa địa chỉ nội và địa chỉ ngoại PLC.
 3. Bit đặc biệt có trong PLC.
 4. Biến nhớ trong phần PLC TAG và trong DB.
 5. Kiểu dữ liệu Array và Struct.
 6. Kiểu dữ liệu người dùng USER TAG.
 1. Tín hiệu Analog và Digital.
 2. Tín hiệu NPN và PNP.
 3. Chức năng của các khối trong phần lập trình (OB, FC, FB, DB).
 4. Upload, Download chương trình
 5. Tập lệnh logic.
 6. Phân biệt kí hiệu NO/NC/Coil.
 7. Xung sườn P-N.
 8. Lệnh SET và RESET.
 9. Timer: TON, TOF, TONR, TP.
 10. Tập lệnh tính toán số học ADD, SUB, MUL, DIV.
 11. Tập lệnh sao chép dữ liệu MOVE.
 12. Tập lệnh so sánh: >, >=, <, <=, ==.
 13. Counter CTU, CTD, CTUD.
 1. HSC (High speed counter), cài đặt và tính toán.
 2. Tín hiệu analog và xử lý tín hiệu analog bằng 2 khối hàm NORM_X và SCALE_X.
 1. Giải thích sơ đồ đấu nối các chân của Biến tần.
 2.  Hướng dẫn cài đặt các Parameter của Biến tần.
 3. Đấu nối cài đặt chạy thử Biến tần chế độ PU – EXT.
 4. Điều chỉnh tốc độ qua chiết áp và cấp tốc độ.
 1. Hướng dẫn cấu hình đấu nối STEP với PLC.
 2. Hướng dẫn tập lệnh MOTION Control cho điều khiển vị trí (MC_Power, MC_Reset, MC_MoveJog, MC_MoveVelocity, MC_MoveAbsolute, MC_MoveRelative, MC_Home,…).
 3. Hướng dẫn chạy JOG STEP.
1,290,000 đ

Khóa học tối đa 6 học viên

Thực hành thiết bị thực tế

Khóa học WINCC Siemens

 1. Hướng dẫn kết nối WinCC với PC và PLC.
 2. Khối cơ bản nhất của WinCC Nút nhấn và IO Field.
 3. Các thành phần màn hình có trong 1 dự án thực tế.
 4. Graphic List và Text List phục vụ thiết kế màn hình chuyên nghiệp.
 5. POP-UP
 6. Prefix Tag để xây dựng nhanh POP-UP
 7. Alarm, Trend.
 8. Cấu hình về Digital và Analog alarm.
 9. Di chuyển đối tượng trong WINCC.
 10. Phân quyền đối tượng.
 11. Một số chức năng phụ trong WinCC (màu sắc, hiện, …)
690,000 đ

Khóa học tối đa 6 học viên

Thực hành thiết bị thực tế

Khóa truyền thông PLC Siemens

 1. Tín hiệu số (Digital)
 2. Tín hiệu tương tự (Analog)
 3. Truyền thông RS232
 4. Truyền thông RS485
 5. Truyền thông TCP/IP
0 đ

Khóa học áp dụng miễn phí cho học viên đăng ký cả 2 khóa học PLC Siemens và WINCC Siemens

Khóa học C#

 1. Kiểu dữ liệu thông dụng và cách khai báo kiểu bool, int, float, double,…
 2. Cấu trúc rẽ nhánh IF…ELSE, SWITCH…CASE
 3. Cấu trúc vòng lặp WHILE, DO…WHILE
 4. Tạo và sử dụng Class trong lập trình
 5. Thêm thư viện .dll vào dự án
 6. Khởi tạo Winform cơ bản
 1. Lable
 2. Button
 3. TextBox
 4. NumbericUpDown
 5. CheckBox
 6. Radio Button
 7. ComboBox
 8. PictureBox
 9. ProcessBar
 10. Panel và FlowLayoutPanel
 11. MenuStrip
 12. TabControl
 13. MessageBox
 14. Timer
 15. DateTimePicker
 16. ListView
 17. DataGridView
 18. Biểu đồ đường
 19. NewForm
 20. Thao tác tập tin với System.IO
 1. Kết nối PLC vào dự án
 2. Đọc ghi dữ liệu giữa PLC – C#
1,390,000 đ

Khóa học tối đa 6 học viên

Thực hành thiết bị thực tế

Khóa học SQL Server - Entity Framework

 1. Tổng quan cấu trúc SQL Server
 2. Câu lệnh cơ bản của SQL Server
 3. Tạo, xóa bảng dữ liệu
 4. Tạo kết nối SQL qua mạng LAN giữa các máy tính
 1. Làm việc với Entity Framework trong .Net
 2. Xây dựng cấu trúc Entity Framework với cấu trúc Database Frist
 3. Đọc dữ liệu vào SQL với Entity Framework
 4. Thêm dữ liệu vào SQL với Entity Framework
 5. Xóa dữ liệu vào SQL với Entity Framework
 6. Sửa dữ liệu vào SQL với Entity Framework
 1. Kết nối PLC vào dự án
 2. Kết hợp SQL, Entity Framework đưa dữ liệu lên DataGridView C# làm báo cáo.
 3. Kết xuất dữ liệu từ PLC vào SQL bằng Entity Framework
390,000 đ

Khóa học tối đa 6 học viên

Thực hành thiết bị thực tế

Khóa học 1 kèm 1

Nội dung học linh hoạt đăng ký

Thời gian học linh hoạt

Thực hành thiết bị thực tế

Liên hệ

Thông tin của bạn

1. Quét mã QR để đăng ký khóa học qua Zalo

đăng ký khóa học libcode

hoặc bấm vào link (mobile): https://zaloapp.com/qr/p/1jc3rg8ie0c6w

2. Nhắn tin đăng ký trực tiếp khóa học bằng tài khoản Zalo

Khóa học Offline tại LibCode

Địa chỉ

Số nhà 100C, Ngách 72/2 Dương Quảng Hàm, Cầu giấy, Hà Nội

E-mail

info@libcode.net

Zalo / Hotline

0868 789 037