Tag Archives: Ưu điểm tín hiệu số

Ưu Nhược Điểm Tín Hiệu Số và Tín Hiệu Tương Tự (Analog) Trong Công Nghiệp

tin hieu so tin hieu tuong tu

Cảm biến là một ví dụ điển hình về việc sử dụng cả tín hiệu số và tín hiệu tương tự. Cảm biến nhiệt độ chẳng hạn, cung cấp một tín hiệu điện áp liên tục phản ánh nhiệt độ hiện tại. Ngược lại, một cảm biến nhiệt độ số chỉ cung cấp trạng thái ON/OFF dựa trên ngưỡng nhiệt độ đã đặt.