LAD – FBD

Hiểu rõ cấu trúc bậc thang và cách sắp xếp các thành phần.
Hiểu rõ cách các khối chức năng được kết nối với nhau và ngữ cảnh sử dụng

Loại bỏ bất kỳ logic thừa không cần thiết nào và cố gắng giữ cho code của mình gọn gàng và dễ đọc

Trước khi triển khai bất kỳ chương trình PLC nào, bạn cần thực hiện các bước kiểm tra và debug kỹ lưỡng

Code PLC LAD